Friskväderstorget Vårdcentral och BVC har sedan starten 2009 vuxit och har idag nära 7800 listade patienter. Vi verkar i en mångkulturell miljö med besökare från världens alla hörn. Listningen ökar i takt med våra patienters förtroende så nu söker vi fler medarbetare.

Allmänläkare
Friskväderstorget Vårdcentral och BVC är en medarbetar­­ägd enhet där vi varje dag försöker skapa en vård som vi själva skulle välja. Vi har:

  • En stabil medarbetargrupp.
  • En obyråkratisk organisation med ett lokalt ledarskap där det är sällsynt nära mellan beslut och handling.
  • Kamratskap och arbetsglädje som främsta ledstjärnor.
  • Egna anställda tolkar.

För att attrahera bra allmänläkare kan vi erbjuda rätt medarbetare ett generöst delägarskap i vårdcentralen – utan ekonomiska förpliktelser.

ST-läkare
Utöver en trivsam arbetsplats präglad av arbetsglädje, stort personligt engagemang och gott humör, blir du som läkare hos oss garanterad en personlig hand­ledning värd långt mer än namnet. Självklart tillämpar vi den ”ständigt öppna dörrens” pedagogik, men du får ocksåen strukturerad utbildning.

Skicka din ansökan till eva.norman@notkarnan.se senast 16 april. Har du frågor, kontakta verksamhetschef Eva Normans, 0701-466936.