Åtta friska vårdcentraler

Vi på Nötkärnan har en enkel idé. Att ge vård av hög kvalitet med ett gott bemötande och god tillgänglighet. Det har visat sig att den idén fungerar riktigt bra, våra resultat står sig år efter år, vi ligger i topp överallt. Särskilt stolta är vi över våra höga betyg 2020 vad avser kontinuitet, själva kärnan i det som vi vill skall utmärka våra vårdcentraler. Bergsjöns Vårdcentral ligger här i den absoluta toppen i hela Västra Götalandsregionen, ett resultat i en strävan att förverkliga våra föresatser om ”samma läkare och samma sjuksköterska varje gång”.

Se den senaste nationella patientenkäten där Sveriges Kommuner och Landsting låtit 100 000-tals patienter sätta betyg på landets vårdcentraler.

Våra vårdcentraler är medarbetarägda – de drivs av delägande läkare och sjuksköterskor som stannar i många år. Det skapar kontinuitet och trygga, nöjda patienter.

Vilken vårdcentral och BVC ligger bäst till för dig? Gå in på 1177 och lista dig redan idag.

Barnmorske­gruppen

Nötkärnan erbjuder också Göteborgs enda kostnads­fria, privata MVC. Välkommen!

Besök Barnmorskegruppen

Gynekologgruppen

Gynekologgruppen är en specialist­mottagning som är heltäckande inom gynekologisk öppenvård. Du hittar oss på Kungsgatan 32 där även vårt systerföretag Barnmorskegruppen håller till.

Besök Gynekologgruppen

Kontakta oss

Kungsgatan 34, 411 19 Göteborg
Telefon: 031-792 25 00

Lars Brune VD
Annika Durge Ekonomichef
Birgir Björnsson IT-chef