Nötkärnan Vård och Omsorg

Kungsgatan 34
411 19 Göteborg
info@notkarnan.se

Huvudkontor 031-792 25 00
VD, Lars Brune 031-792 25 35 
lars.brune@notkarnan.se    
Ekonomi och lön 031-792 25 40
IT 031-792 25 20
Adminstration och marknad 031-792 25 25
Fax  031-792 25 19